ติดตั้งระบบโซล่าเซลแบบชาร์จแบตเตอรี่ offgrid ประหยัดพลังงาน หรือใช้ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าการไฟฟ้า