งานติดตั้งระบบโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่

//งานติดตั้งระบบโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่

ติดตั้งระบบโซล่าเซลแบบชาร์จแบตเตอรี่ offgrid ประหยัดพลังงาน หรือใช้ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าการไฟฟ้า