///ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Offgrid ติดตั้งหน่วยป่าไม้
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Offgrid ติดตั้งหน่วยป่าไม้2018-10-03T03:37:55+00:00

Project Description

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 3KW ชาร์จแบตเตอรี่ Offgrid ติดตั้งหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่า

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชาร์จแบตเตอรี่ offgrid ติดตั้งหน่วยป่าไม้

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 3KW ชาร์จแบตเตอรี่ Offgrid ติดตั้งหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่า ใช้แผงโซล่าเซล SHARP และเครื่องชาร์จ Morningstars