///ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชาร์จแบตเตอรี่ offgrid 3KW เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชาร์จแบตเตอรี่ offgrid 3KW เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า2018-10-03T04:36:32+00:00

Project Description

ระบบโซล่าเซลล์ แบบ Offgrid ขนาด 3KW ติดตั้งหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่า

ระบบโซล่าเซลล์ แบบ Offgrid ขนาด 3KW ติดตั้งหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่า

ระบบโซล่าเซลล์ แบบ Offgrid ขนาด 3KW ติดตั้งหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่า ใช้แผงโซล่าเซล SHARP ร่วมกับเครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar สำหรับใช้งานในบ้านพักเจ้าหน้าที่