Loading...
Home2018-11-28T09:26:03+00:00

สินค้าในระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม

จำหน่ายสินค้าในระบบพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

รายละเอียด

ระบบพลังงานทดแทนพร้อมติดตั้ง

เราให้บริการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโซล่าเซล พลังงานทดแทน

รายละเอียด

ผลงานโครงการอ้างอิง

ผลงานติดตั้งระบบโซล่าเซล กังหันลม อื่นๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

รายละเอียด

สินค้าพลังงานทดแทน

แผงโซล่าเซล เครื่องชาร์จ อินเวอร์เตอร์ กังหันลม อุปกรณ์พลังงานทดแทน

สินค้าแผงโซล่าเซล เครื่องควบคุมการชาร์จ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ โซล่าอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ กังหันลม โครงอลูมิเนียมติดตั้งโซล่าเซล เรารวบรวมสินค้าชั้นนำ คงทน และมีประสิทธิภาพสูง และได้รับการยอมรับในระดับโลก วางใจได้ว่างานระบบโซล่าเซลของท่านจะมีประสิทธิภาพสูง คงทนอยู่คู่กับระบบโซล่าเซล หรือกังหันลมได้อย่างยาวนาน ไม่ต้องแก้ไขงานในภายหลังเมื่อติดตั้งไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปเหล่านี้ อาจมากกว่าการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ดี ได้มาตรฐานหลายเท่าตัว

ดูสินค้าทั้งหมด
แผงโซล่าเซล Solarcell แบบ Polycrystalline

แผงโซล่าเซลล์

Grid inverter ABB PVI10.0TL

อินเวอร์เตอร์

เครื่องชาร์จโซล่าเซล Morningstar 12V/24V/48V MPPT

เครื่องชาร์จโซล่าเซล

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานระบบโซล่าเซล สายไฟฟ้าโซล่าเซล ฟิวส์ดีซี เบรกเกอร์ดีซี ขั้วต่อแผงโซล่าเซล

อุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซล

สินค้าอุปกรณ์จัดชุด

ชุดติดตั้งโซล่าเซลออนกริด 10Kwatt Seraphim-ABB

ชุดติดตั้งโซล่าเซลออนกริดพร้อมอุปกรณ์

ชุดติดตั้งโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่ แผงโซล่าเซล Seraphim เครื่องชาร์จMorningstar

ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์

ชุดติดตั้งโซล่าเซลสูบน้ำ ปั๊ม 3แรงม้า แผงโซล่าเซล Seraphim อินเวอร์เตอร์ JFY

ชุดติดตั้งโซล่าเซลสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์

สินค้าโปรโมชั่นช่วงสิ้นปี 2018

แผงโซล่าเซลล์ 330 วัตต์ Poly Seraphim

7,000บาท 6,300บาท

แผง Solarcell Polycrystalline 330วัตต์ ราคาพิเศษ สินค้ามีจำนวนจำกัด

 • แผงโซล่าเซลล์ Tier1
 • ประสิทธิภาพ 17.01%
 • อันดับ 1 แผงโซล่าเซลด้านประสิทธิภาพที่วัดจากการใช้งานจริง
 • 1 ใน 10 อันดับแผงที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดจากการทดสอบโดย Photon Lab เยอรมัน
แผงโซล่าเซลล์ 265 วัตต์ Canadian Solar

6,000บาท 5,000บาท

แผง Solarcell Polycrystalline 265วัตต์ ราคาพิเศษ สินค้ามีจำนวนจำกัด

 • แผงโซล่าเซลล์ Tier1
 • ประสิทธิภาพ 16.47%
 • ให้ประสิทธิภาพขณะแสงแดดน้อยมากกว่า 96%
 • 1 ใน 3 แผงโซล่าเซลล์ยอดจำหน่ายสูงสุดทั่วโลก
แผงโซล่าเซลล์ 320 วัตต์ Poly Seraphim

6,800บาท 5,600บาท

แผง Solarcell Polycrystalline 320วัตต์ ราคาพิเศษ สินค้ามีจำนวนจำกัด

 • แผงโซล่าเซลล์ Tier1
 • ประสิทธิภาพ 16.49%
 • อันดับ 1 แผงโซล่าเซลด้านประสิทธิภาพที่วัดจากการใช้งานจริง
 • 1 ใน 10 อันดับแผงที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดจากการทดสอบโดย Photon Lab เยอรมัน
โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

27,000 บาท  22,000 บาท

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ 3 แรงม้า /Solar pump inverter 3HP สำหรับปั๊มน้ำ 3แรงม้า

 • สามารถใช้งานกับมอเตอร์สูบน้ำปกติขนาด 3 แรงม้าได้ ไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำ
 • สามารถเลือกการทำงานมาเป็นไฟฟ้าการไฟฟ้าหากแสงแดดไม่เพียงพอ
 • พร้อมชุดควบคุมการทำงานด้วยมือถือ GPRS
กริดอินเวอร์เตอร์ ABB 10กิโลวัตต์

85,000บาท 70,000บาท

Grid inverter ABB 10กิโลวัตต์ PVI-10.0TL

 • 1 ใน 3 อินเวอร์เตอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดทั่วโลก
 • ประสิทธิภาพมากกว่า 97.8%
 • ผ่านการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระบบพร้อมติดตั้ง

สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบโซล่าเซล กังหันลม และระบบพลังงานทดแทนอื่นๆ

ระบบโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า

ระบบโซล่าเซล สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่และนำกลับออกมาใช้งาน สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า หรือต้องการสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

รายละเอียด

ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า สำหรับขายคืน หรือลดการใช้ไฟฟ้าบ้านพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก

ลดบิลค่าไฟฟ้าด้วยการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ แบบเชื่อมต่อการไฟฟ้า ไม่ต้องมีแบตเตอรี่สำรอง ผลิตและใช้งานทันทีในเวลากลางวัน ระบบทำงานง่าย ไม่ต้องดูแลรักษา

รายละเอียด

ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า สำหรับขายคืน หรือลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับอาคารธุรกิจ โรงงาน

ลดบิลค่าไฟฟ้าด้วยการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ แบบเชื่อมต่อการไฟฟ้า ไม่ต้องมีแบตเตอรี่สำรอง ผลิตและใช้งานทันทีในเวลากลางวัน ระบบทำงานง่าย ไม่ต้องดูแลรักษา

รายละเอียด

ระบบสูบน้ำโซล่าเซล ระบบประปาหมู่บ้าน สูบน้ำเพื่อการเกษตร

เปลี่ยนระบบสูบน้ำแบบปกติ ให้สามารถใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ลดภาระค่าไฟฟ้า หรือการขอไฟฟ้าการไฟฟ้า สามารถใช้ได้กับมอเตอร์สูบน้ำปกติ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องปั่นไฟฟ้าได้ ควบคุมการทำงานได้จากมือถือ

รายละเอียด

ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นไฟฟ้า ด้วยกังหันลมผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งยังเพิ่มความโดดเด่นให้กับสถานที่ติดตั้ง

รายละเอียด

ผลงานโครงการโซล่าเซล กังหันลม

ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการติดตั้งระบบไปแล้วมากมาย และยังได้รับความไว้วางใจในงานระบบ Solarcell Windturbine พลังงานทดแทนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยประการณ์มากกว่า 10 ปีในงานด้านพลังงานทดแทน ติดตั้งระบบโซล่าเซล กังหันลม นี่คือส่วนนึงของโครงการที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ ข่าวสารงานติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ข่าวสารด้านพลังงานทดแทน โครงการโซล่าเซลต่างๆ

ดูบทความทั้งหมด

ระบบชาร์จแบตเตอรี่ หรือ เชื่อมต่อการไฟฟ้า เลือกแบบไหน