ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า-ธุรกิจ

/ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า-ธุรกิจ
ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า-ธุรกิจ2019-05-19T07:52:11+00:00

ติดตั้งโซล่าเซลเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสำหรับธุรกิจของคุณ

โซล่าเซลช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้อย่างไร

คืนทุนในระยะเวลา 6-7 ปี

อายุใช้งานยาวนานถึง 25 ปี เท่ากับสามารถใช้ต่อได้อีก 18-19 ปีหลังจากที่คืนทุนแล้ว

ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงรักษาต่อปีต่ำ

เฉลี่ยค่าไฟฟ้าจากโซล่าเซลคิดเป็นราคา 1.5 บาท/หน่วย ในระยะเวลา 25 ปี

ค่าใช้จ่ายของโครงการสามารถยื่นขอส่งเสริม BOI ได้ 50% ของมูลค่าโครงการ

จุดคืนทุนของระบบ Solar.

ตัวอย่างระบบโซล่าเซล 100กิโลวัตต์

จุดคุ้มทุน Solarcell
  • คิดจากราคาค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าเฉลี่ย 4บาท/หน่วย

งบประมาณการลงทุน 3 ล้านบาท เมื่อเริ่มโครงการ สำหรับโครงการ 100 กิโลวัตต์ Solarcellจะผลิตไฟฟ้าให้ใช้งาน และทำให้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าลดลง จะคืนกลับมาลดเงินลงทุนโครงการและคืนทุนเมื่อระยะเวลา 5 ปี

เมื่อเลยจุดคุ้นทุนของโครงการ ปีที่ 6-25  ได้ใช้ไฟฟ้าฟรีที่ผลิตได้จาก Solarcell และถือเป็นกำไรของโครงการตลอดระยะเวลาที่เหลือจนถึง 25 ปี

การรับประกัน

แผงโซล่าเซลล์รับประกัน 25 ปี

อินเวอร์เตอร์รับประกัน 10 ปี (สามารถต่ออายุประกันได้ถึง 20 ปี )

มั่นใจได้ว่าระยะประกันสินค้ายังอยู่จนถึงจุดคุ้มทุน

สินค้า

Canadian Solar logo
Seraphim solar Logo
SMA อินเวอร์เตอร์ logo
ABB อินเวอร์เตอร์ Logo
Growatt อินเวอร์เตอร์ Logo
อินเวอร์เตอร์ Solaredge logo
REC solar logo
Solarcell and inverter manufacturer

เราออกแบบระบบโซล่าเซลให้เหมาะสม ตามพื้นที่ติดตั้ง ตามปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการ หรือตามงบประมาณของลูกค้า ด้วยสินค้าที่หลากหลายตามการใช้งานและความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ขอบคุณสำหรับผู้ผลิตสินค้าที่ร่วมกับเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า

ติดต่อเราเพื่อออกแบบระบบ และเสนอราคาระบบที่เหมาะสมกับอาคารของคุณ

ติดต่อเรา

Case Study ตัวอย่างระบบ Solarcell ที่เราดำเนินการ

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly Canadian Solar กริดอินเวอร์เตอร์ SMA ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี

  • ขนาดระบบ Solarcell 120 KW
  • ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผลิตได้ต่อปี 171,600 หน่วย
  • ลดค่าไฟฟ้าได้ต่อปี 686,400 บาท
  • จำนวนแผงโซล่าเซลล์ Canadian Solar 375 แผง

บริษัท ชาร์ปไทย

  • ขนาดระบบ Solarcell 60 KW
  • ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผลิตได้ต่อปี 85,800 หน่วย
  • ลดค่าไฟฟ้าได้ต่อปี 343,200 บาท
  • จำนวนแผงโซล่าเซลล์ SHARP 500 แผง