กริดอินเวอร์เตอร์ สำหรับแปลงไฟฟ้า Solarcell และเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ใช้งานในตอนกลางวันไม่ต้องมีแบตเตอรี่ ผ่านมาตฐานการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Go to Top