กริดอินเวอร์เตอร์

//กริดอินเวอร์เตอร์

Grid inverter สำหรับแปลงไฟฟ้า Solarcell เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า

 • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( On grid inverter/Grid connected inverter /Grid tie inverter) SMA STP20000TL

  • เครื่องแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ชนิด Three Phase feed in แบบ Transformerless ขนาด 20KW
  • พร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางด้าน Input และ Output แบบ Full range
  • การรับประกัน 5ปี
  • ประสิทธิภาพมากกว่า 98%
  • ระบบ 2MPPT สามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ต่างชนิดกันได้
  • ระบบการดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้า ผ่านทาง อินเตอร์เน็ต หรือ สมาร์ทโฟน
  • ผ่านการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • SMA คือเครื่องแปลงไฟฟ้าจากเยอรมันนี ที่มียอดจัดจำหน่ายอันดับ 1 ทั่วโลก
 • Sale!
  Out of stock

  Grid inverter ABB 10KW PVI10.0TL

  95,000.00 ฿ 70,000.00 ฿

  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( On grid inverter/Grid connected inverter /Grid tie inverter) ABB PVI 10.0-TL

  • เครื่องแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ชนิด Three Phase แบบ Transformerless ขนาด 10KW
  • สำหรับระบบโซล่าเซลล์ขนาดกลาง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางด้าน Input และ Output แบบ Full range
  • พร้อมการรับประกัน 10ปี ประสิทธิภาพมากกว่า 97.8%
  • ผ่านการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( On grid inverter/Grid connected inverter /Grid tie inverter) SMA STP9000TL

  • เครื่องแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ชนิด Three Phase feed in แบบ Transformerless ขนาด 9000KW
  • พร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางด้าน Input และ Output แบบ Full range
  • การรับประกัน 5ปี
  • ประสิทธิภาพมากกว่า 98%
  • ระบบ 2MPPT สามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ต่างชนิดกันได้
  • ระบบการดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้า ผ่านทาง อินเตอร์เน็ต หรือ สมาร์ทโฟน
  • ผ่านการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • SMA คือเครื่องแปลงไฟฟ้าจากเยอรมันนี ที่มียอดจัดจำหน่ายอันดับ 1 ทั่วโลก
 • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( On grid inverter/Grid connected inverter /Grid tie inverter) SMA STP25000TL

  • เครื่องแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ชนิด Three Phase feed in แบบ Transformerless ขนาด 25KW
  • พร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางด้าน Input และ Output แบบ Full range
  • การรับประกัน 5ปี
  • ประสิทธิภาพมากกว่า 98%
  • ระบบ 2MPPT สามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ต่างชนิดกันได้
  • ระบบการดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้า ผ่านทาง อินเตอร์เน็ต หรือ สมาร์ทโฟน
  • ผ่านการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • SMA คือเครื่องแปลงไฟฟ้าจากเยอรมันนี ที่มียอดจัดจำหน่ายอันดับ 1 ทั่วโลก
 • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( On grid inverter/Grid connected inverter /Grid tie inverter) ABB TRIO 20.0-TL

  • เครื่องแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ชนิด Three Phase แบบ Transformerless ขนาด20KW
  • สำหรับระบบโซล่าเซลล์ขนาดกลาง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางด้าน Input และ Output แบบ Full range
  • รับประกัน 5 ปี
  • ประสิทธิภาพมากกว่า 98.2%
  • ผ่านการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( On grid inverter/Grid connected inverter /Grid tie inverter) ABB TRIO 27.6-TL

  • เครื่องแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ชนิด Three Phase แบบ Transformerless ขนาด27.6KW
  • สำหรับระบบโซล่าเซลล์ขนาดกลาง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางด้าน Input และ Output แบบ Full range
  • รับประกัน 5 ปี
  • ประสิทธิภาพมากกว่า 98.2%
  • ผ่านการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( On grid inverter/Grid connected inverter /Grid tie inverter) Growatt-3600MTL-10

  • Communicative ระบบแสดงผลทาง internet และ สมาร์ทโฟน
  • More Efficiency ประสิทธิภาพสูง 97.9%
  • More Flexible ระบบ MPPT 2 MPPT ทำให้สามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ได้หลากหลาย
  • มีระบบ DC switch ติดตั้งมาภายในเครื่อง
  • สามารถทำงานที่ AC output ที่ overload ได้
  • Maximum DC 600V รองรับ DC voltage 600Vdc
  • MEA/PEA approved ผ่านมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค
 • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( On grid inverter/Grid connected inverter /Grid tie inverter) Growatt-5000MTL-10

  • Communicative ระบบแสดงผลทาง internet และ สมาร์ทโฟน
  • More Efficiency ประสิทธิภาพสูง 97.9%
  • More Flexible ระบบ MPPT 2 MPPT ทำให้สามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ได้หลากหลาย
  • มีระบบ DC switch ติดตั้งมาภายในเครื่อง
  • สามารถทำงานที่ AC output ที่ overload ได้
  • Maximum DC 600V รองรับ DC voltage 600Vdc
  • MEA/PEA approved ผ่านมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค