Huawei LUNA Power Module

35,880.00 ฿

Huawei LUNA Power Module

 • Battery controller (BMS)
 • LUNA2000-5KW-C0
 • ส่วนควบคุมการทำงานของแบตเตอรี่ : การชาร์จประจุ/การคายประจุ
 • ส่วนป้องกันที่ไม่ให้แบตเตอรี่บวม หรือระเบิด
 • ขนาดกำลังไฟฟ้า 5KW
 • ใช้งานร่วมกับ Inverter : SUN2000, Battery : LUNA2000

Description

Huawei LUNA Power Module

 • Battery controller (BMS)
 • LUNA2000-5KW-C0
 • ส่วนควบคุมการทำงานของแบตเตอรี่ : การชาร์จประจุ/การคายประจุ
 • ส่วนป้องกันที่ไม่ให้แบตเตอรี่บวม หรือระเบิด
 • ขนาดกำลังไฟฟ้า 5KW
 • ใช้งานร่วมกับ Inverter : SUN2000, Battery : LUNA2000

Go to Top