กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า Windturbine

กังหันลมความเร็วลมต่ำ เริ่มผลิตไฟฟ้าที่ความเร็วลม 3เมตร/วินาที

ผลิตไฟฟ้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

เหมาะกับพื้นที่ชายทะเล หรือ มีร่องลมพัดผ่าน

สามารถต่อร่วมกับระบบโซล่าเซลเพื่อทำเป็นระบบแบบไฮบริด

เพิ่มความโดดเด่นให้กับสถานที่ติดตั้ง

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ แบบชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 2 ต้น

ขนาดระบบกังหันลมไฮบริด

กังหันลม 1,000 วัตต์

 • กังหันลม 1,000 วัตต์ ขนาด 3 ใบพัด
 • ความเร็วลมเริ่มทำงาน 3 เมตร/วินาที
 • ความเร็วลมที่สามารถ ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 10m/s
 • ความเร็วลมที่ปลอดภัย 45 m/s
 • ระบบหางเสือ หมุนหาทิศทางลม

กังหันลม 2,000 วัตต์

 • กังหันลม 2,000 วัตต์ ขนาด 3 ใบพัด
 • ความเร็วลมเริ่มทำงาน 3 เมตร/วินาที
 • ความเร็วลมที่สามารถ ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 10m/s
 • ความเร็วลมที่ปลอดภัย 45 m/s
 • ระบบหางเสือ หมุนหาทิศทางลม

กังหันลม 3,000 วัตต์

 • กังหันลม 3,000 วัตต์ ขนาด 3 ใบพัด
 • ความเร็วลมเริ่มทำงาน 3 เมตร/วินาที
 • ความเร็วลมที่สามารถ ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 10m/s
 • ความเร็วลมที่ปลอดภัย 45 m/s
 • ระบบหางเสือ หมุนหาทิศทางลม
กังหันลม windturbine
กังหันลม
กังหันลม