ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า Windturbine

  • ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม

  • กังหันลมความเร็วลมต่ำ เริ่มผลิตไฟฟ้าที่ความเร็วลม 3เมตร/วินาที

  • ผลิตไฟฟ้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

  • เหมาะกับพื้นที่ชายทะเล หรือ มีร่องลมพัดผ่าน

  • สามารถต่อร่วมกับระบบโซล่าเซลเพื่อทำเป็นระบบแบบไฮบริด

  • รับติดตั้งทั่วประเทศ

ขนาดของระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า

ขนาดกังหันลม ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อวัน* ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด จำนวนชั่วโมงใช้งานต่อวัน**
100วัตต์ 800 วัตต์ 300วัตต์ 2
300วัตต์ 1,600 วัตต์ 300วัตต์ 5
1,000วัตต์ 4,200 วัตต์ 1,000วัตต์ 4
2,000วัตต์ 12,000 วัตต์ 2,000วัตต์ 6

*การผลิตไฟฟ้าที่ความเร็วลม 6 เมตร/วินาที และมีลม 8 ชั่วโมง/วัน
**จำนวนชั่วโมงการใช้ไฟฟ้า เมื่อเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด

ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า ออกแบบตามขนาดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดต่อเรา 02-1011684 line ID: ay328075 เพื่อออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการลูกค้า

การทำงานของระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า

กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind turbine ) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยน พลังงานลม ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยผ่าน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator ) ที่อยู่ภายในกังหันลมผลิตไฟฟ้า ทำให้ โดยไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลมนั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จะผ่านเครื่องประจุกระแสไฟฟ้า ( Wind turbine charge control ) ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุม การชาร์จไฟฟ้าจากกังหันลม ลงสู่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะทำหน้าที่เก็บพลังงานทั้งหมดไว้ ในการใช้งานนั้นส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้นั้นจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะต้องผ่าน เครื่องแปลงไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์(Inverter ) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ 220V เพื่อใช้งานกับเครื่อง ใช้ไฟฟ้าต่างๆได้

กังหันลมผลิตไฟฟ้า Wind turbine จะผลิตไฟฟ้าได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกังหันลม และความเร็วของลม ในสถานที่นั้น ในสถานที่มี ความเร็วลมเหมาะสม ก็จะทำให้กังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ อย่างเต็มที่ มากกว่าสถานที่มีความเร็วลมต่ำ

ความเร็วลมที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน ของกังหันลมควรอยู่ที่ ประมาณ 3 เมตร / วินาทีขึ้นไป