ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า-บ้านพักอาศัย

/ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า-บ้านพักอาศัย
ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า-บ้านพักอาศัย2019-01-31T09:11:40+00:00

“ลดบิลค่าไฟฟ้าด้วย Solarcell ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ Grid tie ที่ช่วยให้คืนทุนในเวลาอันรวดเร็ว”

Solarcell On grid 3,300 วัตต์ SIZE S

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์กริดอินเวอร์เตอร์ Growatt 3,600วัตต์
 • Solarcell : Seraphim Polycrystallaine 330 วัตต์ จำนวน 10 แผง
 • Grid inverter :  Growatt 3600Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้ง  : ประมาณ 20 ตารางเมตร
 • สามารถติดตั้งหลังคาได้หลายด้าน
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ : 4,800 หน่วย
 • หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ : 400 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ :  1,600 บาท (ค่าไฟฟ้า 4บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน : 7 ปี

Solarcell On grid 5,280 วัตต์ SIZE M

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์กริดอินเวอร์เตอร์ Growatt 5,000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Seraphim 330 วัตต์ จำนวน 16 แผง
 • Growatt 5,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 32 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 7,700 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 2,600 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

Solarcell On grid 10,560 วัตต์ SIZE L

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์กริดอินเวอร์เตอร์ Growatt 10000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์ 330 วัตต์ จำนวน 32 แผง
 • Grid inverter Growatt 10,000 Watt  จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผง Solarcell ุ64 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 15,400 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 5,130 บาท (ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

Solarcell On grid 10,560 วัตต์ SIZE L

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์กริดอินเวอร์เตอร์ SMA 9000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์ 330 วัตต์ จำนวน 32 แผง
 • Grid inverter SMA 9,000 Watt  จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผง Solarcell ุ64 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 15,400 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 5,130 บาท (ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

Solarcell On grid 5,280 วัตต์ SIZE M

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์กริดอินเวอร์เตอร์ ABB 5000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Seraphim 330 วัตต์ จำนวน 16 แผง
 • Grid inverter ABB 5,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 32 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 7,700 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 2,600 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

Solarcell On grid 10,560 วัตต์ SIZE L

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์กริดอินเวอร์เตอร์ ABB 10000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์ 330 วัตต์ จำนวน 32 แผง
 • Grid inverter ABB 10,000 Watt  จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผง Solarcell ุ64 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 15,400 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 5,130 บาท (ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

สนใจระบบโซล่าเซล

และต้องการระบบที่ตรงตามความต้องการ

ติดต่อสอบถามเรา 02-1011684 / 081-4993426

ติดต่อเรา

ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าคืออะไร

ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า เป็นระบบโซล่าเซลที่ผลิตไฟฟ้าตอนกลางวันเมื่อมีแสงแดด แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน อาคาร โรงงาน โดยไม่มีการสำรองไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ คือเป็นการใช้งานทันทีตอนกลางวัน ไฟฟ้าจากโซล่าเซลหากผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถส่งออกเพื่อขายคืนการไฟฟ้า หรือเป็นระบบหักลบกับการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

 • ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่ที่ต้องเปลียนเมื่อ battery เสื่อมสภาพ
 • ระบบสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกอย่าง เนื่องจากใช้หลักการผลิตไฟฟ้าร่วมกับไฟฟ้าการไฟฟ้า กรณีไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ ระบบจะดึงไฟฟ้าการไฟฟ้าเข้ามาเสริมอัตโนมัติ
 • ประสิทธิภาพของระบบดี อุปกรณ์น้อยชิ้น ไม่ต้องดูแลรักษา
 • อุปกรณ์การทำงาน ทำงานโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีการเปิด-ปิดการทำงาน
 • จุดคุ้มทุนของโครงการสั้นกว่าระบบแบตเตอรี่ และมีจุดคุ้มทุนที่สั้น
 • ลดรายจ่ายบิลค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
 • สามารถเข้าร่วมโครงการ Solar roof top ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขายคืนไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
 • สามารถทำได้ทั้งไฟฟ้า 1เฟส และไฟฟ้า 3 เฟส
  ระบบสามารถทำได้ตั่งแต่ขนาดเล็กใช้ภายในบ้าน อาคารสำนักงาน หรือระบบขนาดใหญ่ในลักษณะของโซล่าฟาร์ม ( Solar Farm)

ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแบตเตอรี่

เนื่องจากระบบโซล่าเซล ผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าโดยตรง ไม่ได้เก็บไว้ในแบตเตอรี่ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ไฟฟ้าจากโซล่าเซลเหลือใช้ สามารถขายคืนการไฟฟ้า

ไฟฟ้าจากระบบ Solarcell Ongrid ที่ผลิตได้มากกว่าการใช้งานสามารถจ่ายออก และขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้า กรณีอยู่ในโครงการรับซื้อของการไฟฟ้า

ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ระบบโซล่าเซลต่อร่วมกับการไฟฟ้า ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เช่นในสภาวะแสงแดดน้อย โซล่าเซลผลิตไม่เพียงพอ ระบบจะดึงไฟฟ้าการไฟฟ้าเข้ามาเสริมการใช้งานโดยอัตโนมัติ