• ครบ จบ ถูกต้อง ยื่นเรื่องดำเนินการขออนุญาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง ให้เรียบร้อยทั้งขอขนาน หรือ ขายไฟให้การไฟฟ้า
 • แผง Solarcell อยู่ในกลุ่ม Tier1
 • อินเวอร์เตอร์ แบรนด์ชั้นนำของโลกรับประกันนาน 10 ปี
 • รับประกันงานติดตั้งระบบ 2 ปี พร้อมตรวจเช็คและล้างแผง
 • ป้องกันปัญหานกทำรังใต้แผง ติดตั้ง ฟรี! อุปกรณ์ป้องกันนกทำรัง
 • มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลออก (Zero Export) ฟรี! ในระบบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
 • ผ่อนชำระด้วยบัตร KTC,Firstchoice,Central the 1 card,กรุงศรี ,Tesco-Lotus
บัตรกรุงไทย ผ่อนโซล่าเซล
First choice card ผ่อนโซล่าเซล
Central the 1 card ผ่อนโซล่าเซล
บัตรกรุงศรี ผ่อนโซล่าเซล
บัตรเทสโก้ โลตัส ผ่อนโซล่าเซล
 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
Visa card จ่ายโซล่าเซล
Master card จ่ายโซล่าเซล
๊Union pay จ่ายโซล่าเซล
JCB card จ่ายโซล่าเซล

ชุดติดตั้งโซล่าเซล Ongrid แผงโซล่าเซลล์ Longi/อินเวอร์เตอร์ Huawei

แผงโซล่าเซล Mono haftcell Longi
โซล่าเซล อินเวอร์เตอร์ Huawei

Solarcell On grid 1,650 วัตต์ 1เฟส

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 JA Solar 550watt Mono haftcell จำนวน 3 แผง
 • Huawei 3,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 8 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 2,200 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 730 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 5-6 ปี
 • ราคาติดตั้ง+ขออนุญาติ 110,000 บาท

Solarcell On grid 2,750 วัตต์ 1เฟส

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 JA Solar 550watt Mono haftcell จำนวน 5 แผง
 • Huawei 3,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 14 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 3,680 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 1,220 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 5-6 ปี
 • ราคาติดตั้งระบบ+ขออนุญาติ 119,000 บาท

Solarcell On grid 3,300 วัตต์ 1เฟส

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 JA Solar 550Watt Mono haft cell จำนวน 7 แผง
 • Grid inverter :  Huawei 3000Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้ง  : ประมาณ 16 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ : 5,280-6,120 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ :  1,900-2,200 บาท (ค่าไฟฟ้า 4บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน : 5-6 ปี
 • ราคาติดตั้งระบบ+ขออนุญาติ 120,000 บาท

Solarcell On grid 4,950 วัตต์ 1เฟส/3เฟส

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 JA Solar 550watt Mono haft cell จำนวน 9 แผง
 • Huawei 5,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 22 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 8,100 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 2,700 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 5-6 ปี
 • ราคาติดตั้งระบบ+ขออนุญาติ 1 เฟส 149,000 บาท

  3 เฟส 157,000 บาท

Solarcell On grid 6,600 วัตต์ 3เฟส

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 JA Solar 550watt Mono haft cell จำนวน 12 แผง
 • Huawei 5,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 22 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 9,600 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 3,200 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 5-6 ปี
 • ราคาติดตั้งระบบ+ขออนุญาติ 190,000 บาท

Solarcell On grid 9,900 วัตต์ 3เฟส

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 JA Solar 550watt Mono haft cell จำนวน 18 แผง
 • Grid inverter Huawei 10,000 Watt  จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผง Solarcell ุ44 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 18,000 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 6,000 บาท (ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 5 ปี
 • ราคาติดตั้งระบบ+ขออนุญาติ 229,000 บาท