ติดตั้งโซล่าเซล
ใช้ไฟฟ้า
ฟรี! ช่วงกลางวัน

ฟรี! ขออนุญาติการไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

 • ครบ จบ ถูกต้อง ฟรี! ดำเนินการขออนุญาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง อัตราขายคืน 2.2บาท/หน่วย
 • แผง Solarcell อยู่ในกลุ่ม Tier1

 • อินเวอร์เตอร์ แบรนด์ชั้นนำของโลกรับประกันนาน 10 ปี

 • รับประกันงานติดตั้งระบบ 2 ปี พร้อมตรวจเช็คและล้างแผง

 • หมดกังวัลปัญหานกทำรังใต้แผง ติดตั้ง ฟรี! อุปกรณ์ป้องกันนกทำรัง
 • มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลออก (Zero Export) ฟรี! ในระบบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
 • ผ่อนชำระด้วยบัตร KTC,Firstchoice,Central the 1 card,กรุงศรี ,Tesco-Lotus
บัตรกรุงไทย ผ่อนโซล่าเซลFirst choice card ผ่อนโซล่าเซลCentral the 1 card ผ่อนโซล่าเซลบัตรกรุงศรี ผ่อนโซล่าเซลบัตรเทสโก้ โลตัส ผ่อนโซล่าเซล
 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
Visa card จ่ายโซล่าเซลMaster card จ่ายโซล่าเซล๊Union pay จ่ายโซล่าเซลJCB card จ่ายโซล่าเซล
โซล่าเซล เอกสารแพ็คเกจ ราคา
ติดต่อเรา

ชุดติดตั้งโซล่าเซล Ongrid แผงโซล่าเซลล์ Longi/อินเวอร์เตอร์ Huawei

แผงโซล่าเซล Mono haftcell Longi
โซล่าเซล อินเวอร์เตอร์ Huawei

Solarcell On grid 1,350 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Longi 450 วัตต์ Mono PERC haftcell จำนวน 3 แผง
 • Huawei 3,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 8 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 2,200 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 730 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 5-6 ปี
 • ราคาไม่เข้าร่วมโครงการขายไฟ 77,000 บาท

 • ราคาเข้าร่วมโครงการขายไฟ 89,000 บาท

Solarcell On grid 2,220 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Longi 445 วัตต์ Mono PERC haftcell จำนวน 5 แผง
 • Huawei 3,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 14 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 3,680 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 1,220 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 5-6 ปี
 • ราคาไม่เข้าร่วมโครงการขายไฟ 109,800 บาท

 • ราคาเข้าร่วมโครงการขายไฟ 122,500 บาท

Solarcell On grid 3,560 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Longi 445 วัตต์ Mono PERC haftcell จำนวน 8 แผง
 • Grid inverter :  Huawei 3000Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้ง  : ประมาณ 16 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ : 5,280-6,120 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ :  1,900-2,200 บาท (ค่าไฟฟ้า 4บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน : 5-6 ปี
 • ราคาไม่เข้าร่วมโครงการขายไฟ 125,000 บาท

 • ราคาเข้าร่วมโครงการขายไฟ 139,000 บาท

Solarcell On grid 4,890 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Longi 445 วัตต์ Mono PERC haftcell จำนวน 11 แผง
 • Huawei 5,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 22 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 8,100 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 2,700 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 5-6 ปี
 • ราคาไม่เข้าร่วมโครงการขายไฟ 157,000 บาท

 • ราคาเข้าร่วมโครงการขายไฟ 168,000 บาท

Solarcell On grid 6,230 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Longi 445 วัตต์ Mono PERC haftcell จำนวน 14 แผง
 • Huawei 5,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 22 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 9,600 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 3,200 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 5-6 ปี
 • ราคาไม่เข้าร่วมโครงการขายไฟ 194,000 บาท

 • ราคาเข้าร่วมโครงการขายไฟ 205,500 บาท

Solarcell On grid 9,790 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Longi 445 วัตต์ Mono PERC haftcell จำนวน 22 แผง
 • Grid inverter Huawei 10,000 Watt  จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผง Solarcell ุ44 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 18,000 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 6,000 บาท (ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 5 ปี
 • ราคาไม่เข้าร่วมโครงการขายไฟ 277,000 บาท

 • ราคาเข้าร่วมโครงการขายไฟ 288,000 บาท

เอกสารโปรชัวร์

เทคตรอน Youtube แชนแนล