ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้กับปั๊มน้ำไฟบ้านเดิม ใม่ง้อไฟฟ้า รับติดตั้งทั่วประเทศ

 • ใช้กับปั๊มน้ำที่ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าเดิมได้ทั้งชนิด 1เฟส หรือ 3เฟส

 • สามารถต่อกับแผงโซล่าเซลได้หลากหลาย รับแรงดันได้ในช่วงกว้าง

 • ทำงานได้แม้ในสภาวะมีแสงแดดน้อย

 • สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล หรือ ไฟฟ้าการไฟฟ้า

 • มีระบบตัดการทำงานไปใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อแสงแดดน้อย (Option )

 • สามารถควบคุมการทำงานได้จากระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ (Option )

ขนาดของระบบสูบน้ำโซล่าเซล

ระบบสูบน้ำ 1,060 วัตต์ สำหรับปั๊มน้ำ 1 แรงม้า

แผงโซล่าเซลล์ Canadian Solar 265 วัตต์โซล่าปั๊ม อินเวอร์เตอร์ JFY
 • แผงโซล่าเซลล์ : แผงโซล่าเซลล์ 265วัตต์ Tier1 Canadian Solar x 4 แผง
 • โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ : Solar pump inverter ขนาด 1 แรงม้า JFY x 1 เครื่อง
 • ชุดควบคุมระยะไกล : GPRS board สำหรับสั่งงานด้วยมือถือ(Option)
 • ระบบตัดการทำงานไปใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อแสงแดดน้อย (Option)
 • การใช้งาน : ใช้งานกับปั๊มน้ำ 1 แรงม้า single phase

ระบบสูบน้ำ 1,650 วัตต์ สำหรับปั๊มน้ำ 1.5 แรงม้า

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330 วัตต์โซล่าปั๊ม อินเวอร์เตอร์ JFY
 • แผงโซล่าเซลล์ : แผงโซล่าเซลล์ 330วัตต์ Tier1 Seraphim x 5 แผง
 • โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ : Solar pump inverter ขนาด 1.5 แรงม้า JFY x 1 เครื่อง
 • ชุดควบคุมระยะไกล : GPRS board สำหรับสั่งงานด้วยมือถือ(Option)
 • ระบบตัดการทำงานไปใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อแสงแดดน้อย (Option)
 • การใช้งาน : ใช้งานกับปั๊มน้ำ 1.5 แรงม้า single phase

ระบบสูบน้ำ 1,980 วัตต์ สำหรับปั๊มน้ำ 2 แรงม้า

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330 วัตต์โซล่าปั๊ม อินเวอร์เตอร์ JFY
 • แผงโซล่าเซลล์ : แผงโซล่าเซลล์ 330วัตต์ Tier1 Seraphim x 6 แผง
 • โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ : Solar pump inverter ขนาด 2 แรงม้า JFY x 1 เครื่อง
 • ชุดควบคุมระยะไกล : GPRS board สำหรับสั่งงานด้วยมือถือ(Option)
 • ระบบตัดการทำงานไปใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อแสงแดดน้อย (Option)
 • การใช้งาน : ใช้งานกับปั๊มน้ำ 2 แรงม้า single phase

ระบบสูบน้ำ 3,300 วัตต์ สำหรับปั๊มน้ำ 3 แรงม้า

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330 วัตต์โซล่าปั๊ม อินเวอร์เตอร์ JFY
 • แผงโซล่าเซลล์ : แผงโซล่าเซลล์ 330วัตต์ Tier1 Seraphim x 10 แผง
 • โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ : Solar pump inverter ขนาด 3 แรงม้า JFY x 1 เครื่อง
 • ชุดควบคุมระยะไกล : GPRS board สำหรับสั่งงานด้วยมือถือ(Option)
 • ระบบตัดการทำงานไปใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อแสงแดดน้อย (Option)
 • การใช้งาน : ใช้งานกับปั๊มน้ำ 3 แรงม้า single phase หรือ Three phase
เอกสารโปรชัวร์

สนใจระบบโซล่าเซล สอบถามข้อมูล การใช้งาน

ติดต่อเรา 02- 1011684 / 081-4993426

ติดต่อเรา

การทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ / Solar pump system

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบโซล่าเซลล์ ที่นำมาใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มสูบน้ำในระบบประปา ชลประทาน อื่นๆ ทำให้สามารถใช้โซล่าเซลล์กับระบบสูบน้ำหมู่บ้าน ชุมชน อาคาร ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า สามารถประยุกต์ใช้ได้กับปั๊มน้ำในทุกระบบทั้ง 1 เฟส หรือ 3 เฟส โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาล แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้า กระแสตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับ มอเตอร์สูบน้ำ สูบน้ำจากแหล่งน้ำเก็บบนหอถังสูง หรืออาจจะใช้งานทันทีก็ได้

 • ในตอนกลางวันเมื่อมีแสงแดด โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าและป้อนให้กับปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยตรง สูบน้ำใช้งานในตอนกลางวัน และเก็บสู่ถังเก็บน้ำที่เตรียมไว้
 • ในตอนกลางคืน ถ้าหากสถานที่ติดตั้งมีไฟฟ้าการไฟฟ้า จะสลับการทำงานของปั๊มไปเป็นใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า (ใช้อุปกรณ์เสริม )
 • หรือในตอนกลางคืน ใช้ไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ ในตอนกลางวันจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ให้กับปั๊มน้ำในตอนกลางคืน (ใช้อุปกรณ์เสริม )

ใช้กับมอเตอร์สูบน้ำทั่วไปได้

ไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำ

สามารถใช้ได้ทั้งมอเตอร์สูบน้ำแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส แบบทั่วไป ไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่

ทำงานได้ทั้งไฟการไฟฟ้า โซล่าเซลล์ เครื่องปั่นไฟ

ระบบทำงานได้หลากหลายรูปแบบ สามารถเปลี่ยนได้ทั้งไฟฟ้าโซล่าเซล ไฟฟ้าการไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟฟ้า

ใช้ได้ทั้งปั๊มบาดาล ปั๊มผิวดิน 1เฟส และ 3เฟส

ไช้ได้กับทั้งปั๊มน้ำบาดาล submerge หรือปั๊มน้ำแบบผิวดิน มีระบบควบคุมหยุดการทำงานเมื่อน้ำเต็ม หรือ น้ำแห้ง