ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริด

ไฮบริดโซล่าปั๊ม

 • สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล  ไฟฟ้าการไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้า
 • ใช้กับปั๊มน้ำที่ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าเดิมได้ทั้งชนิด 1เฟส หรือ 3เฟส
 • สามารถต่อกับแผงโซล่าเซลได้หลากหลาย รับแรงดันได้ในช่วงกว้าง
 • ทำงานได้แม้ในสภาวะมีแสงแดดน้อย
 • มีระบบตัดการทำงานไปใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อแสงแดดน้อย (Option )
 • สามารถควบคุมการทำงานได้จากระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ (Option )

ขนาดของระบบสูบน้ำโซล่าเซลไฮบริด

ระบบสูบน้ำ 1,060 วัตต์ สำหรับปั๊มน้ำ 1 แรงม้า

แผงโซล่าเซลล์ Canadian Solar 265 วัตต์โซล่าปั๊ม อินเวอร์เตอร์ JFY
 • แผงโซล่าเซลล์ : แผงโซล่าเซลล์ 265วัตต์ Tier1 Canadian Solar x 4 แผง
 • โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ : Solar pump inverter ขนาด 1 แรงม้า JFY x 1 เครื่อง
 • ชุดควบคุมระยะไกล : GPRS board สำหรับสั่งงานด้วยมือถือ(Option)
 • ระบบตัดการทำงานไปใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อแสงแดดน้อย (Option)
 • การใช้งาน : ใช้งานกับปั๊มน้ำ 1 แรงม้า single phase

ระบบสูบน้ำ 1,650 วัตต์ สำหรับปั๊มน้ำ 1.5 แรงม้า

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330 วัตต์โซล่าปั๊ม อินเวอร์เตอร์ JFY
 • แผงโซล่าเซลล์ : แผงโซล่าเซลล์ 330วัตต์ Tier1 Seraphim x 5 แผง
 • โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ : Solar pump inverter ขนาด 1.5 แรงม้า JFY x 1 เครื่อง
 • ชุดควบคุมระยะไกล : GPRS board สำหรับสั่งงานด้วยมือถือ(Option)
 • ระบบตัดการทำงานไปใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อแสงแดดน้อย (Option)
 • การใช้งาน : ใช้งานกับปั๊มน้ำ 1.5 แรงม้า single phase

ระบบสูบน้ำ 1,980 วัตต์ สำหรับปั๊มน้ำ 2 แรงม้า

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330 วัตต์โซล่าปั๊ม อินเวอร์เตอร์ JFY
 • แผงโซล่าเซลล์ : แผงโซล่าเซลล์ 330วัตต์ Tier1 Seraphim x 6 แผง
 • โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ : Solar pump inverter ขนาด 2 แรงม้า JFY x 1 เครื่อง
 • ชุดควบคุมระยะไกล : GPRS board สำหรับสั่งงานด้วยมือถือ(Option)
 • ระบบตัดการทำงานไปใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อแสงแดดน้อย (Option)
 • การใช้งาน : ใช้งานกับปั๊มน้ำ 2 แรงม้า single phase

ระบบสูบน้ำ 3,300 วัตต์ สำหรับปั๊มน้ำ 3 แรงม้า

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330 วัตต์โซล่าปั๊ม อินเวอร์เตอร์ JFY
 • แผงโซล่าเซลล์ : แผงโซล่าเซลล์ 330วัตต์ Tier1 Seraphim x 10 แผง
 • โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ : Solar pump inverter ขนาด 3 แรงม้า JFY x 1 เครื่อง
 • ชุดควบคุมระยะไกล : GPRS board สำหรับสั่งงานด้วยมือถือ(Option)
 • ระบบตัดการทำงานไปใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อแสงแดดน้อย (Option)
 • การใช้งาน : ใช้งานกับปั๊มน้ำ 3 แรงม้า single phase หรือ Three phase
เอกสารโปรชัวร์

เทคตรอน Youtube แชนแนล