ระบบโซล่าเซลไฮบริด

ไฮบริดอินเวอร์เตอร์

ผสานการทำงานร่วมกัน การไฟฟ้า โซล่าเซล แบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆกัน ด้วยระบบจัดการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานตามที่ต้องการได้

5 รูปแบบการทำงาน

PV direct/On grid(Feed back)/On grid/Battery backup/Off grid

 • ผลิตไฟฟ้าโดยตรงจากโซล่าเซลจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า PV direct to load
 • ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลป้อนเข้าสู่การไฟฟ้า On grid(Feed back)
 • ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ร่วมกับไฟฟ้าการไฟฟ้าจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า On grid
 • นำไฟฟ้าจากโซล่าเซลหรือการไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่ Battery backup
 • นำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือเครื่องปั่นไฟนำมาจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า Off grid

ระบบโซล่าเซลไฮบริดอินเวอร์เตอร์

ระบบ Solarcell Hybrid 3KW

 • แผงโซล่าเซลล์ Mono haftcell Tier1 Longi 450 วัตต์ Mono PERC haftcell x 6
 • ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 3KW x 1
 • แบตเตอรี่ลิเธียม หรือ Deep cycle battery

ผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 12,000 วัตต์  หรือ 12 ยูนิต เทียบเท่าเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 กิโลวัตต์ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมงต่อวัน

ระบบ Solarcell Hybrid 5KW

 • แผงโซล่าเซลล์ Mono haftcell Tier1 Longi 450 วัตต์ Mono PERC haftcell x 12
 • ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 5KW x 1
 • แบตเตอรี่ลิเธียม หรือ Deep cycle battery

ผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 20,000 วัตต์  หรือ 20 ยูนิต เทียบเท่าเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมงต่อวัน

ระบบ Solarcell Hybrid 10KW

 • แผงโซล่าเซลล์ Mono haftcell Tier1 Longi 450 วัตต์ Mono PERC haftcell x 24
 • ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 10KW x 1
 • แบตเตอรี่ลิเธียม หรือ Deep cycle battery

ผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 40,000 วัตต์  หรือ 40 ยูนิต  เทียบเท่าเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมงต่อวัน