///ระบบโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่ offgrid 1KWatt
ระบบโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่ offgrid 1KWatt2018-10-03T03:03:49+00:00

Project Description

ระบบ Solarcell แบบ offgrid ชาร์จแบตเตอรี่ 1กิโลวัตต์ ติดตั้งศูนย์อบรมบริษัทอิตาเลี่ยนไทย

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่ offgrid ขนาด 1 กิโลวัตต์

ระบบ Solarcell แบบ offgrid ชาร์จแบตเตอรี่ 1กิโลวัตต์ ติดตั้งศูนย์อบรมบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ใช้แผงโซล่าเซลล์ SHARP แบบ Poly ขนาด 130วัตต์