///ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ Offgrid 12KW
ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ Offgrid 12KW2018-10-02T10:02:33+00:00

Project Description

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 12กิโลวัตต์ ใช้แผงโซล่าเซล Canadian Solar แบบโพลี ใช้เครื่องชาร์จ Morningstars MPPT

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ offgrid ขนาด 12KW ติดตั้งบ้านพักอาศัย

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ offgrid ขนาด 12KW ติดตั้งบ้านพักอาศัย