///ระบบโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่ offgrid 1 กิโลวัตต์ NEC
ระบบโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่ offgrid 1 กิโลวัตต์ NEC2018-10-03T03:19:06+00:00

Project Description

ระบบโซล่าเซลล์ Offgrid ชาร์จแบตเตอรี่ 1กิโลวัตต์ ติดตั้งบริษัท NEC

ระบบโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 1 กิโลวัตต์ บริษัท ์NEC

ระบบโซล่าเซลล์ Offgrid ชาร์จแบตเตอรี่ 1กิโลวัตต์ ติดตั้งบริษัท NEC ใช้แผงโซล่าเซลล์ SHARP และเครื่องแปลงไฟฟ้า Leonics