Project Description

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ แบบชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 2 ต้น

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 2 กิโลวัตต์แบบชาร์จแบตเตอรี่

แชร์

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 1 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ต้น ติดตั้งบนเสาสูง 9 เมตร สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อใช้กับไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน