///ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ บริษัท CPF
ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ บริษัท CPF2018-10-02T07:50:05+00:00

Project Description

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ จำนวน 2 ต้น บริษัท CPF ประเทศไทย

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ จำนวน 2 ต้น บริษัท CPF ประเทศไทย

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ จำนวน 2 ต้น บริษัท CPF ประเทศไทย สำหรับขาร์จแบตเตอรี่และใช้ในระบบแสงสว่างห้องควบคุมระบบไฟฟ้า