ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 10กิโลวัตต์

///ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 10กิโลวัตต์
ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 10กิโลวัตต์2020-05-17T09:05:27+00:00

Project Description

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ติดตั้งกังหันลม 10 กิโลวัตต์

ติดตั้งกังหันลม 2กิโลวัตต์ จำนวน 5 ชุดแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า