///ติดตั้งกังหันลม Windturbine 200วัตต์
ติดตั้งกังหันลม Windturbine 200วัตต์2018-10-02T09:30:59+00:00

Project Description

ติดตั้งกังหันลม Windturbine 200วัตต์ ชาร์จแบตเตอรี่

ติดตั้งกังหันลม Windturbine ผลิตไฟฟ้า 200วัตต์

ติดตั้งกังหันลม Windturbine 200วัตต์ ชาร์จแบตเตอรี่ และนำไฟฟ้ามาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง