ระบบ solar roof top 3KW

ติดตั้ง Solarcell rooftop บ้านพักอาศัย 3KW

ติดตั้ง Solar roof สำหรับบ้านพักอาศัย 3KW เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า ยื่นขออนุญาติอย่างถูกต้องจากการไฟฟ้า

หลังจากสำรวจหน้างาน และวางกำลังการผลิตที่เหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับบ้านนี้เจ้าของบ้าน อยู่บ้านตอนกลางวัน และมีการเปิดแอร์ขนาด 15,000 BTU 1 เครื่อง ในตอนกลางวัน นอกนั้นมีการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆ เช่น TV คอมพิวเตอร์ ปั๊มน้ำ จึงใช้ระบบ Solar roof 3,000 Watt ให้กับทางลูกค้า พร้อมการดำเนินงาน ประสานงานทั้งหมดใน การขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ติดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เกิดปัญหาตามมาจากการติดตั้ง

โซล่าเซลแบบออนกริด ต้องขออนุญาติไฟฟ้าหรือไม่

ขอขอบคุณเจ้าของบ้านที่ไว้วางใจ เทคตรอน โซล่า เราทำ ระบบโซล่าเซลสำหรับบ้านพักอาศัยแบบ Ongrid ที่ขออนุญาติถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ลูกค้าก็ใช้งานอย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวัลแอบใช้งาน และกังวลว่าจะโดนการไฟฟ้าตรวจสอบเมื่อไหร่

คลิกที่นี่เพื่อไปที่ ข้อกำหนดการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าการไฟฟ้า