งานติดตั้งSolarcell เพื่อเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลเข้ากับระบบไฟฟ้าของโรงเรียน เพื่อลดการใช้งานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ประหยัดค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

Go to Top