///ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน 3KW
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน 3KW2018-10-03T07:56:38+00:00

Project Description

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน ใช้กับปั๊มน้ำขนาด 3HP เพื่อสูบน้ำจาก บ่อ เข้าสู่หอถังสูง