Project Description

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน

แชร์

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน ใช้กับปั๊มน้ำขนาด 3HP เพื่อสูบน้ำจาก บ่อ เข้าสู่หอถังสูง