///ระบบสูบน้ำโซล่าเซล 1KW สำหรับระบบสูบน้ำบ่อบาดาล
ระบบสูบน้ำโซล่าเซล 1KW สำหรับระบบสูบน้ำบ่อบาดาล2018-10-03T09:19:34+00:00

Project Description

ระบบสูบน้ำโซล่าเซล 1KW สำหรับระบบสูบน้ำบ่อบาดาล

ระบบสูบน้ำโซล่าเซล 1KW สำหรับระบบสูบน้ำบ่อบาดาล

ระบบสูบน้ำโซล่าเซล 1KW สำหรับระบบสูบน้ำบ่อบาดาล ติดตั้งพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบดีซี ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลได้โดยตรง ไม่ต้องมีตัวแปลงไฟฟ้า