///ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 3KW
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 3KW2018-10-03T07:35:19+00:00

Project Description

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW ใช้ร่วมกับปั๊มน้ำขนาด 3HP แบบผิวดัน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากการเดินเครื่องสูบน้ำโดยใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้า