///ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน2018-10-03T08:25:40+00:00

Project Description

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน ใช้ร่วมกับมอเตอร์สูบน้ำขนาด 2 แรงม้า โดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะจ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มน้ำในเวลากลางวัน และเปลี่ยนระบบเป็นระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าในเวลากลางคืน