ขนาดระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

แชร์

เชื่อว่าหลายท่านที่สนใจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คงมีคำถามอยู่ในใจว่าจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาดเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอการใช้งาน ขอข้ามเรื่องเงินลงทุนนะครับ จะพูดถึงเรื่องขนาดระบบที่เหมาะสมอย่างเดียว

คงต้องแบ่งแยกเป็น 2 ระบบคือแบบโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่และแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้าเพราะทั้ง 2 ระบบจุดมุ่งหมายในการใช้งานต่างกัน

แบบที่ 1 ระบบโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่

ระบบโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่นั้นจะต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สามารถทำงานได้ตามจำนวนชั่วโมงที่ได้ตั้งไว้ใน 1 วัน  24ชั่วโมง เรื่องนี้ผู้ที่จะติดตั้งจะต้องสามารถตอบตัวเองได้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะนำมาใช้งาน และจำนวนชั่วโมงที่จะเปิดใช้งานใน 1 วัน แล้วทำเป็นข้อสรุปการใช้ไฟฟ้าใน 1 วัน

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั้น จะบ่งบอกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ในรูปของกำลัง

ไฟฟ้า เป็นวัตต์ (W) เราสามารถดูกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ได้จากป้ายฉลากของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติด อยู่บนตัวเครื่อง หรือ ภายในคู่มือของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เช่น

หลอดไฟฟ้าฟลูออเร้นเซ้นขนาดความยาว 1200 มิลลิเมตร จะมีกำลังไฟฟ้า 40 วัตต์

หลอดไฟฟ้าฟลูออเร้นเซ้นขนาดความยาว 600 มิลลิเมตร จะมีกำลังไฟฟ้า 20 วัตต์

โทรทัศน์สีขนาด 14 นิ้วจะมีกำลังไฟฟ้าประมาณ 70 วัตต์

(ดูจากป้ายฉลากภายหลังตัวเครื่อง )

หลังจากทราบกำลังไฟฟ้าเป็น วัตต์ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแล้ว ต่อไปเป็นการประมาณการ

จำนวนชั่วโมง ที่คาดว่าจะใช้ต่อ 1 วัน เช่น และค่าของกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์ของเครื่องใช้ ไฟฟ้านั้น คูณ ด้วยจำนวนชั่วโมงที่ใช้ใน 1 วัน ก็จะเป็นกำลังไฟฟ้าที่ใช้ภายใน 1 วัน

ตัวอย่าง

หลอดไฟฟ้า 40 วัตต์ต้องการเปิดใช้ 3 ชั่วโมงต่อวัน = 40×3 = 120 วัตต์

หลอดไฟฟ้า 20 วัตต์ต้องการเปิดใช้ 4 ชั่วโมงต่อวัน = 20×4 = 80 วัตต์

โทรทัศน์สี 70 วัตต์ เปิดใช้งาน 5 ชั่วโมงต่อวัน = 70×5 = 350วัตต์

ดังนั้นปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดเท่ากับ 120 + 80 + 350 = 550วัตต์ / วัน

ดังนั้นแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้จะต้องผลิตไฟฟ้าต่อวันได้ไม่น้อยกว่า 550Watt

ซึ่งการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์นั้นเมื่อเรานำแผงโซล่าเซลล์รับแสงแดดใน 1 วันแล้วมันจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณเทียบเท่ากับแสงแดดเข้มจ้าประมาณ 3.5 ชั่วโมง ( อย่าลืมว่าแสงแดดไม่ได้มีความเข้มจ้าตลอดทั้งวันนะครับ การใช้ตัวเลขเช่น 8 ชั่วโมงไม่ถูกต้องครับ ) ซึ่งถ้าสมมุติเราติดตั้งแผงขนาด 100 วัตต์ มันจะผลิตไฟฟ้าให้เราได้เท่ากับ

ไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลขนาด 100 วัตต์ผลิตได้ใน 1 วัน = 100×3.5 = 350วัตต์

นี่คือตัวอย่างไฟฟ้าที่จะผลิตได้จากแผงโซล่าเซลใน 1 วัน

กลับมาที่จากการคำนวณการใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการคือแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้จะต้องผลิตไฟฟ้าต่อวันได้ไม่น้อยกว่า 550Watt ดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าต้องใช้แผงโซล่าเซลขนาดเท่าไหร่ก็สามารถหาได้ดังนี้

ขนาดของระบบแผงโซล่าเซล = 550วัตต์ / 3.5 ชั่วโมง = 157วัตต์

ส่วนเราจะเผื่อขนาดระบบให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ใช้ได้อย่างเพียงพอ ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ

จำนวนชั่วโมงที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ใน 1 วันเท่ากับประมาณ 3.5 ชั่วโมง สำหรับระบบชาร์จแบตเตอรี่ เช่นแผงขนาด 100วัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 100วัตต์x3.5ชั่วโมง = 350วัตต์

แบบที่ 2 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า

เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบโซล่าเซลที่ต่อขนานไปกับการไฟฟ้า มีไฟฟ้าการไฟฟ้าชดเชยการใช้งานอยู่แล้วถ้าหากระบบโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ เราจึงไม่ลองในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าจะใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไร และใช้จำนวนชั่วโมงกี่ชั่วโมง แต่จะไปมองในรูปภาพรวมว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากเดิมที่ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าได้กี่หน่วย(ยูนิต)ต่อเดือน

ดังนั้นตัวเลขที่เราต้องใช้คือ บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน ซึ่งก็คงมีกันอยู่แล้ว ว่าแต่ละเดือนนั้นใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้ากี่หน่วย สมมุติมีการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าเดือนละ 200 หน่วย ถ้าหากต้องการลดการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าลง 50% คือโซล่าเซลต้องผลิตไฟฟ้าให้ใด้เดือนละ 100 หน่วย

ในระบบโซล่าเซลแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้านั้น ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 1 วัตต์จะสามารถผลิตไฟฟ้าให้เราได้เท่ากับ 0.12 หน่วยต่อเดือน หรือถ้าเป็นระบบโซล่าเซลล์ขนาด 1,000วัตต์ ก็จะผลิตไฟฟ้าได้ 1,000×0.12 = 120 หน่วย/เดือน

จากข้อมูลที่ต้องการให้โซล่าเซลผลิตไฟฟ้าให้ได้เดือนละ 100 หน่วย  โดยนำค่า 0.12 หาร จำนวนหน่วยที่ต้องการให้โซล่าเซลล์ผลิตได้ ก็จะได้ขนาดของระบบโซล่าเซลที่จะติดตั้ง

ดังนั้นขนาดของระบบโซล่าเซลที่ต้องการติดตั้ง = 100หน่วย/0.12 = 833วัตต์

ให้นำจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ต้องการลดต่อเดือนหารด้วยค่า 0.12 จะได้ขนาดวัตต์ของระบบโซล่าเซลล์ที่ต้องการติดตั้ง