ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ หรือ เชื่อมต่อการไฟฟ้า แบบไหนเหมาะสมกับเรา?

แชร์

ระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าการไฟฟ้าเข้าถึงคือระบบโซล่าเซลแบบชาร์จแบตเตอรี่ ส่วนพื้นที่มีไฟฟ้าการไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว ควรเลือกเป็นระบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า

บางคนอาจสงสัยว่าระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้กันนะปัจจุบันนี้มีกี่แบบ และแบบไหนที่เราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเราที่สุด

ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบโซล่าเซลล์ในปัจจุบันที่ใช้งานกันอยู่จะมี 2 แบบ หลักคือ

แบบที่ 1 ระบบชาร์จแบตเตอรี่

แบบที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จไฟฟ้าลงเก็บไว้ในแบตเตอรี่ แล้วนำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แปลงไฟฟ้าออกมาใช้งานที่เราเรียกว่าระบบโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่ หรือ Solarcell off grid

แบบแรก เป็นระบบที่เราเคยเห็นกันโดยทั่วไป ตามพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าการไฟฟ้าใช้งาน ซึ่งระบบแรกนี้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า เรียกว่าใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของเรา ไฟในแบตเตอรี่หมด อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ดับ ถ้าเราไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้า หรือ ถ้าเรามีไฟฟ้าการไฟฟ้าอยู่แล้วก็ต้องไปเปิดสวิทช์เพื่อใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้า การสลับไฟฟ้าระหว่างแบตเตอรี่กับการไฟฟ้าจะเป็นแบบ Manual เดินไปสลับระบบเอง หรือ Auto ใช้อุปกรณ์ทำงานเอง

จะเห็นว่าระบบแบบนี้ต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บไฟฟ้า ซึ่งแบตเตอรี่ก็ย่อมมีความเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานไป จะต้องมีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้ระบบทำงานได้เมื่อเวลาผ่านไป ย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องตามมา

ระบบชาร์จแบตเตอรี่ จะมีค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อเสื่อมสภาพ

แบบที่ 2 เชื่อมต่อไฟฟ้าการไฟฟ้า

แบบที่ใช้แผงโซล่าเซลล์จ่ายไฟฟ้าทันทีและใช้งานทันที ไม่ต้องเก็บไว้ในแบตเตอรี่ แบบนี้คือแบบที่เราเรียกว่า ระบบโซล่าเซลล์เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า หรือ Solarcell on grid

ระบบนี้ในตอนกลางวันแผงโซล่าเซลล์จะผลิตไฟฟ้าผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์แบบ On grid แล้วจ่ายไฟฟ้าเข้าไปที่ตู้ไฟฟ้ารวมร่วมกับไฟฟ้าการไฟฟ้า ( ขนานกับระบบไฟฟ้าการไฟฟ้า ) ซึ่งจะจ่ายไฟฟ้าทันทีไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปิดอยู่

การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นั้น ไม่แน่นอนเนื่องจากมีแดดจ้า ไม่มีแดด มีเมฆ มีฝน แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราเปิดใช้งานอยู่นั้น ต้องการไฟฟ้าที่แน่นอน ซึ่งไฟฟ้าจากโซล่าเซลนั้นก็จะมากบ้าง น้อยบ้าง ไปตามแสงแดด

ระบบนี้จะมีการชดเชยการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้ากันอยู่ตลอดเวลา เช่นหากระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้น้อย ไฟฟ้าการไฟฟ้าก็จะไหลเข้ามาเสริมการทำงาน ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเรายังคงทำงานได้อยู่ตลอดเวลา การไหลเข้ามาเสริมกันนี้เป็นการไหลเข้ามาเสริมกันเหมือนกระแสน้ำ ไม่มีระบบการตัดต่ออะไรทั้งสิ้น

ส่วนกลางคืนเมื่อไม่มีแสงแดดโซล่าเซลล์ไม่ผลิตไฟฟ้า ไฟฟ้าที่เราใช้ก็จะเป็นไฟฟ้าการไฟฟ้าไหลเข้ามาทั้งหมด

ระบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า จะผลิตไฟฟ้าและใช้กลางวัน เหมาะกับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน และระบบจะพึ่งพาไฟฟ้าการไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา

แล้วควรเลือกแบบไหน

ถ้าไม่มีไฟฟ้าการไฟฟ้าใช้งาน อยู่ห่างไกลระบบไฟฟ้าการไฟฟ้า ต้องปักพาด เสาไฟฟ้า เป็นระยะทางไกล มีค่าใช้จ่ายสูงในการขอไฟฟ้าการไฟฟ้า ไม่มีทางเลือกต้องใช้ระบบชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้น

ถ้ามีไฟฟ้าการไฟฟ้าใช้งานอยู่แล้ว สามารถเลือกใช้งานได้ 2 ระบบ แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า หรือ แบบชาร์จแบตเตอรี่ ( อย่าลืมค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับ ) แต่ที่เหมาะสมถูกต้อง ควรเลือกระบบแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้ามากกว่า เพราะราคาระบบจะถูกกว่า และไม่มีค่าบำรุงรักษาเปลี่ยนแบตเตอรี่ นอกจากท่านจะชอบระบบชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าการไฟฟ้าเป็นการส่วนตัว (นัยว่าไม่ขอพึ่งพาไฟฟ้าการไฟฟ้า)อันนี้ก็ไม่ว่ากันครับ