เครื่องชาร์จโซล่าเซล

Home/Shop/เครื่องชาร์จโซล่าเซล

เครื่องชาร์จโซล่าเซล Solarcharge controller สำหรับชาร์จไฟฟ้าจากโซล่าเซล ลงแบตเตอรี่

 • Sale!
  • มิเตอร์วัดค่ากำลังไฟฟ้าโซล่าเซลชาร์จลงแบตเตอรี่
  • ใช้ต่อร่วมกับเครื่องชาร์จโซล่าเซล Morningstar TS45,TS60,TS45MPPT,TS60MPPT
  • จอแสดงผลแบบ LCD มีไฟ Backlight เพื่อดูในเวลากลางคืน
  • สามารถดูค่ากำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซล ค่ากระแสชาร์จสะสม Ah,พลังงานไฟฟ้าสะสม Kwh ,แรงดันแผงโซล่าเซล แรงดันแบตเตอรี่
  • มีสายความยาว 30 เมตร เพื่อให้สามารถต่อตัวมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าแยกห่างออกมาจากเครื่องชาร์จโซล่าเซล
  • มิเตอร์วัดค่ากำลังไฟฟ้าของโซล่าเซลชาร์จลงแบตเตอรี่
  • ใช้ต่อร่วมกับเครื่องชาร์จโซล่าเซล Schneider C35,C40,C60
  • จอแสดงผลแบบ LCD มีไฟ Backlight เพื่อดูในเวลากลางคืน
  • สามารถดูค่ากำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซล ค่ากระแสชาร์จสะสม Ah,พลังงานไฟฟ้าสะสม Kwh ,แรงดันแผงโซล่าเซล แรงดันแบตเตอรี่
  • มีสายความยาว 50 เมตร เพื่อให้สามารถต่อตัวมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าแยกห่างออกมาจากเครื่องชาร์จโซล่าเซล
 • Sale!
  • เครื่องควบคุมการชาร์จจากสหรัฐอเมริกา
  • ใช้กับระบบแบตเตอรี่ 12V/24V/48V
  • กระแสชาร์จสูงสุดของแผงโซล่าเซล 45A
  • ระบบการประจุแบตเตอรี่แบบ 4 ขั้นตอน (Full charge ,Pwm regulation,float ,equalize )
  • สามารถป้อนค่าแรงดันของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่แต่ละผู้ผลิต
  • ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ใช้งานในสภาวะอากาศแบบสุดขั้ว
  • ระบบแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่
  • สามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆได้โดยการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
  • Min voltage to operate : 9V
  • รองรับแรงดันแผงโซล่าเซลล์สูงสุด : 125V
  • เครื่องควบคุมการชาร์จจากสหรัฐอเมริกา
  • ระบบควบคุมการชาร์จโซล่าเซลแบบ MPPT เพื่อให้การชาร์จไฟลงแบตเตอรี่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 98%
  • ระบบสื่อสารดูค่าการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลได้ทาง internet
  • ใช้กับระบบแบตเตอรี่ 12V/24V/48V
  • กระแสชาร์จสูงสุดของแผงโซล่าเซล 60A
  • ระบบการประจุแบตเตอรี่แบบ 4 ขั้นตอน (Full charge ,Pwm regulation,float ,equalize )
  • สามารถป้อนค่าแรงดันของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่แต่ละผู้ผลิต
  • ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ใช้งานในสภาวะอากาศแบบสุดขั้ว
  • ระบบแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่
  • สามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆได้โดยการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
  • Min voltage to operate : 9V
  • รองรับแรงดันแผงโซล่าเซลล์สูงสุด : 125V
 • Sale!
  • เครื่องควบคุมการชาร์จจากสหรัฐอเมริกา
  • ใช้กับระบบแบตเตอรี่ 12V/24V/48V
  • กระแสชาร์จสูงสุดของแผงโซล่าเซล 60A
  • ระบบการประจุแบตเตอรี่แบบ 4 ขั้นตอน (Full charge ,Pwm regulation,float ,equalize )
  • สามารถป้อนค่าแรงดันของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่แต่ละผู้ผลิต
  • ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ใช้งานในสภาวะอากาศแบบสุดขั้ว
  • ระบบแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่
  • สามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆได้โดยการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
  • Min voltage to operate : 9V
  • รองรับแรงดันแผงโซล่าเซลล์สูงสุด : 125V
  • เครื่องชาร์จโซล่าเซลที่ทนทาน ประสิทธิภาพสูง
  • ใช้กับระบบการชาร์จแบตเตอรี่ 12V/24V
  • กระแสชาร์จสูงสุดจากแผงโซล่าเซล 35A
  • สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลสูงสุด 125V
  • ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ใช้งานสภาวะแบบสุดขั้ว
  • ระบบแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่
  • ตัวเครื่องสามารถต่อร่วมกับมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า จอแสดงผลการทำงานแบบ LCD
  • เครื่องชาร์จโซล่าเซลที่ทนทาน ประสิทธิภาพสูง
  • ใช้กับระบบการชาร์จแบตเตอรี่ 12V/24V
  • กระแสชาร์จสูงสุดจากแผงโซล่าเซล 85A
  • สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลสูงสุด 125V
  • ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ใช้งานสภาวะแบบสุดขั้ว
  • ระบบแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่
  • ตัวเครื่องสามารถต่อร่วมกับมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า จอแสดงผลการทำงานแบบ LCD
  • เครื่องชาร์จโซล่าเซลที่ทนทาน ประสิทธิภาพสูง
  • ใช้กับระบบการชาร์จแบตเตอรี่ 12V/24V/48V
  • กระแสชาร์จสูงสุดจากแผงโซล่าเซล 40A
  • สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลสูงสุด 125V
  • ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ใช้งานสภาวะแบบสุดขั้ว
  • ระบบแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่
  • ตัวเครื่องสามารถต่อร่วมกับมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า จอแสดงผลการทำงานแบบ LCD
Go to Top