เครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar 12V/24V 30A PS30 Gen3

3,900.00 ฿

 • เครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar 12V/24V 30A PS30 Gen3

  • เครื่องควบคุมการชาร์จจากสหรัฐอเมริกา
  • ระบบสื่อสารดูค่าการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลได้ทาง internet SNMP
  • รองรับการติดต่อสื่อสารแบบ MODBUS
  • ใช้กับระบบแบตเตอรี่ 12V/24V
  • กระแสชาร์จสูงสุดของแผงโซล่าเซล 30A
  • ระบบการประจุแบตเตอรี่แบบ 4 ขั้นตอน (Full charge ,Pwm regulation,float ,equalize )
  • ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ใช้งานในสภาวะอากาศแบบสุดขั้ว 60C
  • สามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆได้โดยการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
  • Min voltage to operate : 9V
  • รองรับแรงดันแผงโซล่าเซลล์สูงสุด : 60V
  • สามารถต่อร่วมกันได้หลายเครื่องสำหรับระบบการชาร์จโซล่าเซลขนาดใหญ่
  • รองรับการต่อกับจอแสดงผล LCD ระยะไกลเพื่อการตรวจสอบการทำงาน

Description

เครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar 12V/24V 30A PS30 Gen3

 • เครื่องควบคุมการชาร์จจากสหรัฐอเมริกา
 • ระบบสื่อสารดูค่าการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลได้ทาง internet SNMP
 • รองรับการติดต่อสื่อสารแบบ MODBUS
 • ใช้กับระบบแบตเตอรี่ 12V/24V
 • กระแสชาร์จสูงสุดของแผงโซล่าเซล 30A
 • ระบบการประจุแบตเตอรี่แบบ 4 ขั้นตอน (Full charge ,Pwm regulation,float ,equalize )
 • ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ใช้งานในสภาวะอากาศแบบสุดขั้ว 60C
 • สามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆได้โดยการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
 • Min voltage to operate : 9V
 • รองรับแรงดันแผงโซล่าเซลล์สูงสุด : 60V
 • สามารถต่อร่วมกันได้หลายเครื่องสำหรับระบบการชาร์จโซล่าเซลขนาดใหญ่
 • รองรับการต่อกับจอแสดงผล LCD ระยะไกลเพื่อการตรวจสอบการทำงาน

Go to Top