ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW ใช้กับปั๊มน้ำขนาด 3HP แผงโซล่าเซล Canadian Solar และโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ JFY สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน

By |2018-10-03T07:44:54+00:00ตุลาคม 3rd, 2018|0 Comments

About the Author:

ก่อตั้งตั่งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าต่างๆ