ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW ใช้ร่วมกับปั๊มน้ำขนาด 3HP