ระบบสูบน้ำโซล่าเซล 1KW สำหรับระบบสูบน้ำบ่อบาดาล

ระบบสูบน้ำโซล่าเซล 1KW สำหรับระบบสูบน้ำบ่อบาดาล ติดตั้งพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบดีซี ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลได้โดยตรง ไม่ต้องมีตัวแปลงไฟฟ้า

By |2018-10-03T08:45:49+00:00ตุลาคม 3rd, 2018|0 Comments

About the Author:

ก่อตั้งตั่งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าต่างๆ