ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ขนาด 4KW

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ขนาด 4KW ติดตั้งบนหลังคาอาคาร ใช้แผง Solarcell SHARP และอินเวอร์เตอร์ Leonics เครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar