///ติดตั้งระบบ Solarcell Ongrid 4KW บนหลังคาอาคาร
ติดตั้งระบบ Solarcell Ongrid 4KW บนหลังคาอาคาร2018-10-03T07:36:36+00:00

Project Description

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ขนาด 4KW

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ขนาด 4KW ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ขนาด 4KW ติดตั้งบนหลังคาอาคาร ใช้แผง Solarcell SHARP และอินเวอร์เตอร์ Leonics เครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar