สายไฟฟ้าโซล่าเซล PV1-F Helukabel

สายไฟฟ้าโซล่าเซล PV1-F สำหรับติดตั้งโซล่าเซล ใช้งานภายนอกได้ ตัวนำเคลือบเงินเพื่อป้องกันออกไซด์