Solar cable PV1-F

50.00 ฿

สายไฟฟ้าสำหรับโซล่าเซล Solar cable PV1-F

  • ทนแรงดันได้สูง 1,000โวลท์
  • ฉนวนทนความร้อนและรังสี UV ใช้งานติดตั้งภายนอก
  • ตัวนำเคลือบเงินเพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์
  • ความสูญเสียในระบบต่ำ
  • สินค้าจากประเทศเยอรมัน

Description

สายไฟฟ้าสำหรับโซล่าเซล Solar cable PV1-F

  • ทนแรงดันได้สูง 1,000โวลท์
  • ฉนวนทนความร้อนและรังสี UV ใช้งานติดตั้งภายนอก
  • ตัวนำเคลือบเงินเพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์
  • ความสูญเสียในระบบต่ำ
  • สินค้าจากประเทศเยอรมัน

Go to Top