ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ จำนวน 2 ต้น บริษัท CPF ประเทศไทย

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ จำนวน 2 ต้น บริษัท CPF ประเทศไทย สำหรับขาร์จแบตเตอรี่และใช้ในระบบแสงสว่างห้องควบคุมระบบไฟฟ้า