ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ แบบชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 2 ต้น

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ แบบชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 2 ต้น เสากังหันลมความสูง 9 เมตร