ติดตั้งกังหันลม Windturbine 200วัตต์ ชาร์จแบตเตอรี่

ติดตั้งกังหันลม Windturbine 200วัตต์ ชาร์จแบตเตอรี่ และนำไฟฟ้ามาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง