กังหันลมผลิตไฟฟ้า Windturbine

กังหันลมผลิตไฟฟ้า Windturbine ช่วยผลิตไฟฟ้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน