ขออนุญาติติดตั้งโซล่าเซลกับการไฟฟ้า

ติดตั้งโซล่าเซลออนกริด ต้องขออนุญาติการไฟฟ้าหรือไม่