แผงโซล่าเซล Tier1

แผงโซล่าเซล Tier1 คืออะไร ทราบได้อย่างไร