ระบบ Solar roof top 3KW

ระบบ Solar roof top 3KW สำหรับบ้านพักอาศัย ดำเนินการขออนุญาติติดตั้งกับการไฟฟ้าอย่างถูกต้อง