ระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบนหลังคาอาคาร แผง Solarcell SHARP และ กริดอินเวอร์เตอร์ Schneider