ระบบ Solarcell ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย

ระบบ Solarcell แบบ ออนกริด ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ขนาด 10กิโลวัตต์ เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ใช้แผง Solarcell Canadian solar และ อินเวอร์เตอร์ ABB