Solarcell-rooftop-10KW-AIT

/Solarcell-rooftop-10KW-AIT

ระบบ Solarcell gridtie ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพื่อประหยัดไฟฟ้า

ระบบ Solarcell gridtie ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพื่อประหยัดไฟฟ้า ใช้แผง Solarcell Canadian Solar และกริดอินเวอร์เตอร์ ABB

By |2018-10-04T09:05:05+00:00ตุลาคม 4th, 2018|0 Comments

About the Author:

ก่อตั้งตั่งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าต่างๆ