ระบบ Solarcell gridtie ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพื่อประหยัดไฟฟ้า

ระบบ Solarcell gridtie ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพื่อประหยัดไฟฟ้า ใช้แผง Solarcell Canadian Solar และกริดอินเวอร์เตอร์ ABB