ขออนุญาติการไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซล

ขออนุญาติการไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซล เพื่อขายคืนไฟฟ้าหรือใช้งานเอง