ติดตั้งระบบ Solarcell Ongrid ขนาด 3KW

ติดตั้งระบบ Solarcell Ongrid ขนาด 3KW ใช้แผง Solarcell SHARP และ Grid inverter ABB ติดตั้งที่บริษัท Mars Petcare