ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly Seraphim Solar ขนาด 330วัตต์ กริดอินเวอร์เตอร์ SMA 20KW ติดตั้งบนหลังคาอาคารมูลนิธิเด็ก

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly Seraphim Solar ขนาด 330วัตต์ กริดอินเวอร์เตอร์ SMA 20KW ติดตั้งบนหลังคาอาคารมูลนิธิเด็ก