ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมการไฟฟ้า ใช้แผงโซล่าเซล Schutten Solar อินเวอร์เตอร์ SMA ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมการไฟฟ้า ใช้แผงโซล่าเซล Schutten Solar 300วัตต์ อินเวอร์เตอร์ SMA 20KW ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน